Bande annonce officielle: "Bye Bye Birdie" (1963)

Regardez la bande-annonce de Bye Bye Birdie ici!

Bande annonce officielle pour Bye Bye Birdie.